Monday, July 27, 2015

16天台灣環島遊:澎湖本島1日遊(上)

Day 3 澎湖本島


澎湖好特別,有動有靜、有山有水,好多景點、好多地理景貌,識開機車的話一定覺得好正!可以自由自在鐘意去邊就去邊!
不過我同Albey都唔識開機車,所以喺澎湖呢四日裡面,我地嘅行程都係有當地導遊包接送架!
落機之後,黎自愛玩假期嘅當地導遊李大哥就黎接我地去酒店。
CHECK IN好之後,我地喺澎湖嘅行程就開始喇!

第1站:澎湖遊客中心 

李大哥帶我地參觀澎湖遊客中心,仲解釋左好多澎湖嘅地理同特色,比我地對澎湖有左初步嘅認識同了解先。
呢度D 地圖同資料都好齊全,作為第1站幾好!

第2站:風櫃洞
呢度係聽海濤聲最好嘅地方呢!


因為海浪侵蝕形成左一個狹長嘅海蝕洞,當潮漲時海水灌入洞,洞內空氣受海水擠壓,就會發出陣陣嘅海濤聲!

呢度海天一色,好靚呢!
第3站:海產加工廠


途中我地見到有曬魚乾,李大哥見我地好奇,就停車比我地影下相。
雖然呢個唔係行程入面,但李大哥都同我地講解左好多。呢個就係私人團嘅好處啦!
感覺就似當地朋友帶你去玩呢!比自由行了解敢多,亦比跟團更自由!好好嘅旅行的方式呢!

第4站:青灣仙人掌公園


澎湖嘅天氣好適合仙人掌或者係一D 熱帶少水植物生長,我地黎到左仙人掌公園,了解到更多係澎湖嘅植物品種呢!


仙人掌呢度仲有溫室培植仙人掌呢!

呢個係喺澎湖成日會見到嘅天人菊,估唔到小小嘅佢都可以抵受炎熱天氣呢!

呢個品種好似係以前大戰時候防止日本人登陸而種架,都係一D 充滿刺嘅呢!

仙人掌公園竟然會有動物?XDXD 好似係話要豐富下呢個公園呢XD第5站:山水


好正嘅沙灘呢!如果中午赤腳行落去就慘啦!因為D沙係超熱呢!我地好興奮咁衝過去赤腳行沙,點知熱到上返地XD 


待續......
下篇:16天台灣環島遊:澎湖本島1日遊(下)
更多分享與交流:
Facebook: www.facebook.com/lifegoesonfreestyletraveler
lnstagram:york.york.freestyle_traveler