Saturday, August 1, 2015

16天台灣環島遊:雙心七美島

Day 5 澎湖南方小島-七美島

七美島係一個好浪漫而又可愛嘅地方呢!

呢度充滿左唔同嘅故事同浪漫嘅景色!

我同Albey都唔識渣機車,呢個Post更係for 影相啦!XD


喺當地導遊嘅帶領下,我地坐住機車去尋找唔同嘅故事啦,好爽呀!


第1站:七美人塚
到七美一定要知道呢度嘅淒美故事!因為”七美”名字嘅由來都同呢個地方背後嘅故事有關架!

第2站:望夫石
有2個故事非常唔同版本嘅故事,到底係期待老公回來嘅捕魚女人最後倒下來?定係因為嬲老公有小三然後嬲到倒下來呢?

第3站:七美動物園


哈!我太有想像力啦!喺導遊介紹前,我已經估到呢隻似一頭牛,前面仲有繩拉著添!

大獅,似唔似一隻獅子向住大海嘅方向眺望呢?


龍埕&老鷹 (想知點睇到?睇片啦!XD) 
七美就好似一個動物園,不但有大獅、龍埕,仲有水牛、老鷹,非常熱鬧呢!
有D石頭睇唔到就唔會想像到,一瞬間睇到,就會發覺真係好似!

第4站:小台灣
我地去嘅時候剛剛好係退潮,成個島都現左出黎呀。小台灣真係好似,超神奇嘅地理呀!

第5站:雙心石滬
我終於黎到我對澎湖嘅第一個印象嘅地方啦!
七美嘅雙心石滬係唔少情侶想去嘅地方!
雖然呢1次,我同Albey都唔係同情人黎,不過我地都感覺到呢度嘅浪漫氣氛呀!


喺雙心石滬前,更係要擺出最美嘅愛心手勢啦!


雙心石滬旁邊有好多雙心襯托番架!夠曬浪漫呀!


每個雙心都有名架!呢個就叫”質樸的心”!

除左雙心石滬係雙心,成個七美島都充滿住雙心架!

連電線桿都係心型架!

最後更係要買番個雙心明信片做紀念啦!
不過要有心理準備係七美島寄嘅話,有可能會一個月後先收到,亦有可能會寄失!
(我嘅朋友就係一個月後收到,自己寄比自己嘅就寄失左喇!T^T )


待續......
下篇:16天台灣環島遊:澎湖最新海上運動

更多分享與交流:
Facebook: www.facebook.com/lifegoesonfreestyletraveler
lnstagram:york.york.freestyle_traveler