Friday, July 31, 2015

16天台灣環島遊:被遺忘的島嶼

Day 5 澎湖南方小島 -東吉嶼我地今日去澎湖嘅南方小島,個邊冇沙灘,冇水上活動,一齊黎認識一下澎湖嘅另一面啦! 


喺南海遊客中心上船,好幸運地我地可以坐喺船長控制室裡面,一邊聽旁說,一邊出發啦!


還有一個女船長!放心,船還沒開XD

我地到達左南方小島第1站-東吉嶼喇,當然要同船長合照啦!

東吉嶼係南方四島中面積最大,由馬公市過去大概1小時多D!
東吉嶼亦都被稱為「被遺忘的島嶼」。
據說呢度曾經住過好多人,但因時代嘅變遷,現在只剩下幾十戶人家係度居住喇!
所以漸漸被人遺忘呢!但呢一度仲保留著佢嘅特色同原本嘅面貌架!
一落船我地就由左手邊開始行山,喺會係東吉嶼行一圈,最後返番去海港!
沿途有用珊瑚起嘅住宅


從高雄飛黎澎湖嘅小型飛機殘骸 (1987年發生過空難而被迫下降嘅地方,而飛機殘骸仲保留係度)


雞角刺(台幣1000元裡的花朵圖案),仲可以曬乾做茶葉呢!

仲有一大片嘅狗尾草呢!

我地到左黑白色嘅東吉燈塔喇!呢個塔係地標之一!

遊覽過燈塔後,就從小路下山,喺島上行左一圈,仲搵到唔少日佔時期嘅影子。
聽講呢度係最接近台灣本島,係以前廈門同台灣重要嘅地點,所以日佔時期,呢度就成為左重要嘅戰略位置喇!人有民宅,菜都有菜宅。由於冬天時候風會非常大,為了保護種植嘅菜,居民會建立一棟棟嘅菜宅抵風!


隨著步道行到最後,我地可以從山坡上眺望成個個東吉嶼的港口同聚落!


行完後,飲番樽風茹茶涼下先!!
喺東吉嶼,我地認識到澎湖歷史文化嘅一面呢!


待續......
下篇:16天台灣環島遊:藍洞探秘

更多分享與交流:
Facebook: www.facebook.com/lifegoesonfreestyletraveler
lnstagram:york.york.freestyle_traveler