Tuesday, July 21, 2015

16天台灣環島遊:陽明山日出+行山之旅

Day 2 台北:陽明山


第1個行程我地好熱血咁, 3:45 am 出發去陽明山睇日出啦!

行程大約5小時,睇完日出再行山,幾健康呀!XD


上陽明山途中,做司機既一D都唔容易呀!路很窄,又彎彎曲曲,又要摸黑搵
路,因為呢度行車路後段係冇燈,愈入就愈黑,都將恐怖!!!
好彩我地係乘客,可以一邊聽當地的趣事,一邊輕輕鬆鬆爬山^^
呢個就係參加Local Tour 好處啦!
原來陽明山唔係一座山,而係一群山組成嘅一個地方。


第1站: 大屯山頂航領站・迎接日出


4:30am左右,我們到達大屯山頂航領站,準備迎接日出!
估唔到係日出前,我地仲可以睇埋台北市嘅夜景呢,好靚呀!


對面就係七星山,係呢度最高嘅山,我地天光後就會過去個邊行山啦!
哈!只係用車代步姐!XD

早起嘅鳥兒有蟲食,早起嘅我地要吃左呢個日出XD

哈!可能日出都怕左我地,所以係等待過程中,一直有很多霧飄過去,好似要躲起來咁呢!

喺大屯山頂航領站欣賞日出平台嘅下面有一條清朝嘅道路,我地就回到過去感受一下古人係點樣行山啦!好似探險咁!第2站: 竹子湖梯田地景 + 小油坑・地熱奇景 

之後我地就用車代步,爬到去七星山個邊啦!呢個位可以一次過見到晒竹子湖梯田地景同小油坑呀!
竹子湖梯田地景有點日本的白川鄉的感覺,童話式的世外桃園。
旅行的時候,你會發現世界上其實有很多的相同跟不同呢!


我們正面對小油坑噴氣口,聞一下這裡像臭雞蛋味的琉磺味!
好難聞呀!聞得多會中毒,所以都係唔好學我地啦!XD

呢度係活火山,地熱活動一直都運作中,雖然危險,但咁樣先有一種地球係活著嘅感覺。
人生都係一樣,平嘅心跳圖即係死啦!所以人生就係要尋找挑戰,去旅行刺激一下你嘅心跳吧!

第3站: 冷水坑步道


早上喺冷水坑步道散散步,感覺真好^^


行過菁山吊橋個時,有好多叔叔晨運,仲用台語同我地打招呼添!
雖然唔知佢講咩XD 但透過身體語言就會明白,溝通不一定靠口,簡單一個微笑都已足夠!

第4站:牛奶湖奇景呢度以前係冷水坑硫磺礦場,露天挖的凹地,顏色真係好像牛奶一樣呀!
估唔到一陣我地真係會見到牛呢!哈!第5站:擎天崗大草原


一踏入呢個草原,呢個風景已經令我地影過不停喇!


喺海拔H757M嘅大草原,我地睇到一幕又一幕嘅靚景。


聽講呢度嘅牛好進擊,佢地D角好尖,唔知道我地著紅色會唔會有危險呢XD

一開始都係遠遠咁影下


然後呢就慢慢走近, 企喺後面就睇唔到我啦!哈!安全,冇事XD

行程詳情:
北浪人專屬:熱血陽明山日出團


行程路線:
大屯山頂航領站 > 竹子湖梯田地景 +小油坑>冷水坑步道 > 牛奶湖奇景 >擎天崗大草原
https://www.kkday.com/zh-tw/product/1637


YorkYork行程後感受:
好Local嘅行山之旅,行程好充實,一個地方多個景點,好值得一去!
最鐘意係擎天崗大草原,又大又靚又冇人XD 可以影相影個飽呢!


待續......

下篇:16天台灣環島遊:試玩員不只是玩呢!

更多分享與交流:
Facebook: www.facebook.com/lifegoesonfreestyletraveler
lnstagram:york.york.freestyle_traveler